Wdzięczne serce bez względu na wszystko

Wdzięczność jest duchowym zasobem, który otwiera nasz umysł i serce na doświadczenie rozlicznych łask. Sprzyja byciu człowiekiem wolnym i radosnym. Wyrażanie wdzięczności pozwala natychmiast przestawić nasze myślenie z poczucia braku na mentalność dostatku. Ograniczająca mentalność niedoboru zmienia się w świadomość dóbr, które otrzymaliśmy od Stwórcy.

Czy można się smucić, wiedząc, jak hojnie zostaliśmy obdarowani?

Niestety jako ludzie mamy tendencję do skrzywienia poznawczego. Bardziej odczuwamy irytację z powodu ugryzienia przez małego komara niż radość z powietrza, dzięki któremu on może latać, a my oddychać. Niewdzięczność to inaczej nieświadomość darów, które otrzymaliśmy. Brak uważności.

Ludzie, którzy koncentrują swoją uwagę na tym, czego im brakuje do szczęścia, tracą z czasem nawet to, co już posiadają. Dzieje się tak, ponieważ nie doceniając tych rzeczy, nie dbają o nie. Nie szanują ich i nie otaczają troską. To zaś w prosty sposób prowadzi do ich utraty – nie od razu, ale stopniowo. Jezus powiedział, że Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma (Mt, 25, 29).

Wdzięczności potrzebujemy najbardziej w trudnych chwilach. Są one okazjami do wzrostu duchowego, który się dokonuje za każdym razem, gdy udaje nam się utrzymać spokojny stan umysłu, niezależnie od zewnętrznych okoliczności.

Możemy być wdzięczni za porażki i niepowodzenia, ponieważ są one o wiele lepszymi lekcjami niż zwycięstwa i sukcesy. Wraz z tymi ostatnimi może pojawić się uczucie samozadowolenia, które jest przeciwieństwem ciągłego dążenia do doskonałości. Największe korzyści z wdzięczności odnosimy, gdy zachowujemy wdzięczne serce, mimo wystawienia na próbę. Kiedy przechodzimy przez trudny okres w naszym życiu, warto połączyć wdzięczność z nadzieją i cierpliwością.

O wdzięczność, tak jak wszystkie dary duchowe, możemy prosić w modlitwie. Większość ludzi kieruje podczas modlitwy prośby, ale niewielu dziękuje za otrzymane łaski. Tymczasem modlitwa osoby o wdzięcznym sercu posiada o wiele większą moc i nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi. Wstań jutro wcześnie rano, powitaj Słońce i weź głęboki oddech wdzięczności za wszystko, czym zostałeś obdarowany. Przed Tobą nowy dzień i nowe szanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.