I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych (dalej: „Dane osobowe”) użytkowników serwisu internetowego wolnoscserca.pl („Serwis”) jest Kalata Media sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, ul. 1 Maja 17B, 05-860 Płochocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145564, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, e-mail: sklep@kalatamedia.pl („Administrator”, „my”).

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE

 1. Dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

a) w celu wykonania umowy z użytkownikiem Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b) unijnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, w tym wystawienia faktury, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku zgłoszenia reklamacji, w celu niezbędnym do jej rozpatrzenia, na podstawach prawnych z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO,

c) dla celów marketingowych, na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.

III. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie Danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale brak ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu, zawarcia Umowy i jej wykonania, w tym wysyłki zamówionych produktów.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania naszych obowiązków umownych i ustawowych związanych z zawarciem umowy z użytkownikiem Serwisu, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, chyba że obowiązek dłuższego przechowywania tych danych wynika z przepisów prawa, np. 5-letni okres przechowywania faktur, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowujemy nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

V. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione:

a) dostawcy usługi  przelewów elektronicznych lub innych form płatności, za pomocą których klient może opłacić zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu;

b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie lub firmie kurierskiej, której zlecono doręczenie zamówienia do klienta;

c) dostawcom usług hostingowych dla naszej strony internetowej wolnoscserca.pl oraz poczty elektronicznej, a także Innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemów informatycznych Administratora lub podmiotu przetwarzającego.

VI. PLIKI COOKIES

 1. Informujemy, że Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. laptop, tablet, smartfon), z którego korzysta osoba przeglądająca zawartość Serwisu. Ciasteczka są stosowane w celu zapewnienia poprawności działania, optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu, ulepszania jego struktury i zawartości, a także w celach statystycznych.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies stałe i sesyjne. Stałe cookies przechowywane są na urządzeniu użytkownika Strony przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne cookies są plikami tymczasowymi, które są automatycznie usuwane po zakończeniu pobytu użytkownika w Serwisie lub zakończeniu bieżącej sesji jego przeglądarki internetowej.
 4. Informujemy, że Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez firmę Google LLC, które jest wykorzystywane przez Administratora do analityki Serwisu, oraz logów serwera – w celu umożliwienia użytkownikowi wejścia na stronę Serwisu i przeglądania jego zasobów. Logi są to informacje wysyłane wraz z zapytaniami do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Serwisu podczas korzystania z Serwisu przez użytkownika (m.in. adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik).
 5. Użytkownik Serwisu może zarządzać plikami cookies poprzez wybór konfiguracji ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień jest dostępna z reguły poprzez zakładkę „opcje”, lub „ustawienia”, po przejściu do sekcji zatytułowanej „prywatność”, „bezpieczeństwo” lub podobnej, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji akceptowania cookies. Taka operacja może jednak spowodować utrudnienie lub brak możliwości dalszego korzystania z Serwisu lub jego wybranych funkcji. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies mogą być dokonywane przez użytkownika Serwisu w dowolnym momencie.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Informujemy, że ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku, gdy Pani / Pana Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani / Pan prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Nie przetwarzamy danych osobowych użytkowników Serwisu w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z nami e-mailowo, pisząc na adres: sklep@kalatamedia.pl