Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych adresatów newslettera (dalej: „Dane osobowe”) jest Kalata Media sp. z o.o., ul. 1 Maja 17B, 05-860 Płochocin, e-mail: sklep@kalatamedia.pl („Administrator”, „my”).
  2. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzamy w celu wysyłki newslettera, czyli informacji m.in. o aktualnych wydarzeniach, promocjach, nowych produktach lub usługach, na podstawie Twojej zgody, tj. podstawy prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie zapisu na newsletter.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania zapisu na newsletter i jego otrzymywania.
  4. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych i wypisać się z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku z możliwością wypisu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres świadczenia przez nas usługi polegającej na wysyłce newslettera lub do momentu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody na jego otrzymywanie albo wniesienia sprzeciwu.
  6. Przetwarzanie danych osobowych adresatów newslettera powierzyliśmy firmie UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 (Litwa), która jest dostawcą oprogramowania, z którego korzystamy do obsługi newslettera.
  7. Masz prawo dostępu Twoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

W razie dodatkowych pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem: sklep@kalatamedia.pl